Een proactief platform

Faciliteer jouw mensen om zelf tijdig in te grijpen als het niet goed gaat

Hoe gaat het nou echt met jouw mensen?

Veel mensen hebben het zwaar. Het is voelbaar en tegelijkertijd (op afstand) vaak lastig in schatten wat er precies aan de hand is en wat er nodig is.


De eerste (stress)signalen klinken onschuldig, omdat het voor de werknemer zelf in eerste instantie lastig is om te erkennen wat er aan de hand is. Het probleem groeit en wordt voor jou pas echt duidelijk als het eigenlijk al te laat is. 


Kleine problemen worden groot als ze niet tijdig worden gesignaleerd, opgepakt en opgelost.  Het gevolg is maar al te vaak:


✖ (langdurig) verzuim

✖ hoge kosten

✖ veel geregel en impact om iemand te vervangen

✖ extra druk op en overbelasting van de nog (gezonde) werkende medewerkers 

✖ waardoor ook daar risico op uitval of onvrede (risico op vertrek)


Ongewenst en helemaal niet nodig!

Zorg dat jouw mensen zelf tijdig hulp inschakelen 

Hoe werkt het?

We maken een platform met een aanbod dat past bij (het aanbod van) de organisatie. Dat kan een statische of dynamische vorm krijgen. Via dat platform kunnen medewerkers zelf hulp inschakelen zodra ze daar behoefte aan hebben. De ervaring leert dat er dan veel sneller wordt gehandeld en het tij tijdig kan worden gekeerd.

Wat levert het platform je op?

✔ Tijd. Je hoeft namelijk zelf niets te doen.

✔ Ruimte. De werknemer neemt zelf verantwoordelijkheid. 

✔ Snelheid. Jij biedt ondersteuning bij de eerste signalen.

 ✔ Geld. In een vroeg stadium hulp bieden scheelt bakken met tijd, energie en geld.

✔ Gezonde en gedreven medewerkers.


Verlang jij naar medewerkers die het maximale uit zichzelf blijven halen zonder dat het jou onevenredig veel tijd kost? Plan hieronder een afspraak. Dan kijken we samen of en hoe we dit het beste vorm kunnen geven.