Moeiteloos Mensen Management

Je kunnen richten op dat wat werkt

Aan de buitenkant van een machine zie je ook niet waar de technische problemen zitten, dus doe je reguliere checks.

De CNW monitor biedt dat voor jouw mensen.

Tijdig doen wat nodig is

Zonder een stuurinstrument ben je ongemerkt altijd te laat.

De realiteit laat zien dat:

  1. Mensen veel te lang doorgaan met zorgelijke klachten
  2. Het al 5 voor 12 is, als de leidinggevende geïnformeerd wordt
  3. Herstel, eenmaal ziekgemeld, 2x zoveel gesprekken en tijd kost 

De CNW monitor helpt je om tijdig te doen wat nodig is. Je weet wat je moet doen en meet of het werkt.

De CNW Monitor

Meet oplopende spanning

Het is, hoe goed je ook in contact bent, onmogelijk om alles te weten over wat jouw mensen negatief beïnvloed.  CNW maakt het eenvoudig. We meten:

  • Symptomen van (ont)spanning, want dan weet je wat er bij wie nodig is.
  • Lifestyle, want dan weet je of je op geleende energie zit en kun je gericht tools bieden.
  • Stressoren werkomgeving, want daar heb je wel invloed op als werkgever

Ons uitgangspunt is dat alle onvrede zich uit in spanning. Spanning leidt tot lage energie, productiviteit en negativiteit. De monitor meet spanning, zodat jij tijdig het tij kunt keren.

Zie direct wat er nodig is

De CNW monitor geeft je direct zicht op hoe het met iedereen gaat én wat er nodig is. Je weet wie ondersteuning nodig heeft, waar je het over moet hebben en wat je concreet kunt doen. Je wordt niet meer overvallen door verzuim, maar stuurt proactief op welzijn.

Stop energie in wat werkt

De monitor brengt niet alleen de huidige stand van zaken in kaart. Je krijgt ook inzicht in de  ambitie van jouw mensen. Je kunt daardoor gericht groei en ontwikkeling faciliteren op onderwerpen waar mensen gemotiveerd zijn om te veranderen.

Faciliteer verantwoordelijkheid

Je kunt niet verantwoordelijk zijn voor het geluk van een ander. Je kunt wel eigen verantwoordelijkheid faciliteren. De monitor biedt iedereen tips en tools op maat. Ook verbindt de monitor collega's die van elkaar kunnen leren. Zo maak je effectief gebruik van alle kennis en kunde die al aanwezig is.

Bespaar heel veel tijd

De tijd die je hebt is waardevol en wil je daarom besteden aan wat werkt. 

De monitor helpt je hierbij doordat je:

  • weet waarover en met wie je in gesprek moet 
  • de uitslagen real-time gepresenteerd krijgt (niet na een paar weken)
  • direct kunt doorpakken op de uitkomst (allemaal ISO en GPDR proof)

Bij Gearwurk stellen wij het welzijn van onze mensen centraal. In 2021 hebben wij hiervoor de hulp van CNW ingeroepen. Al onze medewerkers kregen na het invullen van een korte online vragenlijst direct een concreet en duidelijk advies of en op welke wijze ze aan hun welzijn kunnen werken. Het levert ons tevreden medewerkers op die ervaren dat wij als werkgever belang hebben bij hun welzijn en daar ook bij betrokken willen zijn.

Jan Lolke, eigenaar Gearwurk

Probeer het nu!

€ 170,- 

Zet de eerste stap en doe een pilot

Start met de Check In en doe een pilot met 10 personen. Deze eenmalige pilot is slechts 170€. Je krijgt direct toegang en real time inzicht. Zodra de betaling is voltooid, ontvang je via de mail een link naar deze online tool. Klik hieronder en ga direct aan de slag.

Eerst nog wat informatie?

1. Boek een gratis Clarity Call
Onderzoek wat voor jouw situatie en wensen het beste werkt in gesprek met de eigenaar van CNW.
 óf
2. Bekijk de demo video
In deze video laten we zien hoe de monitor werkt en wat het jou oplevert.